Tuesday, November 3, 2009

Exam papers

My learners keep asking what will be on my exam paper and how do they know if they know the work.  
They should look at the end of chapters and be able to do every thing on the check lists.  Teachers should look at the LPG and cover everything listed per grade.

1 comment:

Anonymous said...

My gr. 11's het gesukkel met die prakties, dit lyk of die tyd bietjie min was. Ek is besig om te merk en kry swaar daarmee, dit neem baie lank per antwoordstel, veral in ag genome dat ek 93 leerders het! Die jaar was ook hopeloos te kort om die magdom werk goed in te oefen. Is dit net ek wat so voel? Ek voel ek het misluk as onderwyser.